koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Bella Tibor az OKNT (Országos Köznevelési Tanács) elnöke

Kedves KÖSZOE tagok, Kedves Kollégáim!

Bella TiborÖrömmel értesítelek benneteket, hogy az immár közel 1600 tagot számláló egyesületünket az a megtiszteltetés érte, hogy a köszoe elnökét, Bella Tibor urat választották az OKNT (Országos Köznevelési Tanács) elnökének.

Elnök úr harmadik ciklusát tölti a Köznevelési Tanács munkájában, mely az Államtitkárság szakmai munkáját támogató közösség.

Felkészültsége, szakmai elhivatottsága, több éves tapasztalata tette Őt alkalmassá arra, hogy ennek a munkacsoportnak a vezetőjévé válasszák, ahol az eddigi munkája alapján, a közös munkában résztvevő szaktekintélyek jelölték maguk közül az elnöki feladatok ellátására.

Elnök Úr!

Gratulálunk!

Kívánjuk, hogy munkáját a jövőben is lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel, jó egészségben végezhesse!

Virágné Nagy Éva

alelnök

Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyeteme

Kedves Kollégánk, kedves Tagtársunk!

Ezúton szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét a Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyetemére, amely „Egy csónakban evezünk” címmel kerül megrendezésre 2017. június 28 – július 1. között.

A rendezvényt támogatja, és a szervezésben közreműködik az egyesületünk is.

Az információval szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a Mesterpedagógusok III. Sonkádi Szabadegyetem sokszínű programjára, továbbképzési lehetőségeire.

Reméljük, sokan találkozunk majd a nem mindennapi környezetben megrendezett konferencián!

Budapest, 2017. május 30.

Bella Tibor sk.                                               Jurecz Emil sk.

  elnök                                                             főtitkár

A programismertető itt található:

http://www.sonkadiszabadegyetem.hu/

 

MEGHÍVÓ - Küldöttgyűlés 2017.05.13.

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítjük, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete, májusban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált, és befizette az éves tagdíjat. Szavazati joggal csak a küldöttek rendelkeznek.

A küldöttgyűlés ideje: 2017 május 13. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Lurdy Ház

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A küldöttgyűlésre itt lehet regisztrálni:

http://koszoe.hu/kuldott/

Levezető elnök: Tóth Géza, országos szakképzési tagozat vezetője

Napirendi javaslat:

0900 - 0950 Érkezés, regisztráció
0950 - 1000

Megnyitó köszöntő

Előadó: Bella Tibor elnök

1000 – 1015 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása
1015 – 1045

Az Oktatási Hivatal és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködése

Előadó: Dr. Gloviczki Zoltán elnök Oktatási Hivatal

1045 – 1115

Beszámoló az elvégzett feladatokról, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Bella Tibor elnök

1115 – 1145

A szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új (2017. év) tagdíj

Előadó: Jurecz Emil főtitkár

1145 – 1230 Szünet, büféebéd, kávé
1230 – 1245

A felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Somodiné Hajdú Éva elnök

1245 – 1300

Az etikai bizottság beszámolója

Előadó: Jakab Tamás elnök

1300 – 1330

A felügyelő bizottság megválasztása

Jelelő bizottság; választási bizottság

1330 – 1400

Aktualitások

Előadó: Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1400 – 1415 A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1030 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatás a személygépkocsival érkezők részére:

A Lurdy Ház hétvégén ingyenes parkolást biztosít vendégei számára a külső felszíni parkolóban.

Kelt: Budapest, 2017. április 29.

Tisztelettel:

          Bella Tibor                                                             Jurecz Emil

               elnök                                                                      főtitkár

 

EU-s pályázati lehetőségek a közoktatásban - előadások anyagai

EU-s pályázati lehetőségek a közoktatásban

2017. április 27-én, csütörtökön, „EU-s pályázati lehetőségek a közoktatásban” címmel konferenciát szervezett egyesületünk a Lurdy Házban. Ez a konferencia, a „Közoktatási Műhely” konferenciasorozatunk negyedik programja volt.

BellaT

Az előadás Bella Tibor elnök köszöntő szavaival indult.

A téma kiemelkedő fontosságú a közoktatási intézmények számára, hiszen 2017-től az EU-s pályázatok új rendszerrel követik az előzőket. Az intézmények – a továbbiakban – csak a fenntartójukkal együtt pályázhatnak. Ez több problémát is felvet.

DrCsomos

A fenntartókkal írt közös pályázatok nem voltak az eddigi gyakorlatban, ezért tapasztalatok sincsenek a közös pályázatírás területén. Nem egyszerű az igények és az érdekek összehangolása.

Lebanov

Konferenciánk célja az volt, hogy a pályázó feleket összehozza. Rámutasson a lehetőségekre, és a felelősségükre. A 2020-as ciklust követően ugyanis nem valószínű, hogy a köznevelés szereplőinek még egyszer, újabb, ilyen mértékű pályázatokra lesz lehetősége. Ezért alapvető érdekünk az, hogy a lehető legtöbb pályázati forrást érvényesíthessük.

Horvath

Az előadásra meghívtuk az illetékes tárca, a fenntartók képviselőit és a szakértői cégeket, akik segíteni tudnak a pályázatok elkészítésében. A megjelentek közül előadást tartott Dr. Csomós Tamás főosztályvezető (Klebelsberg Központ Projekt Főosztály), Lebanov József főosztályvezető és Glowacz Miklósné köznevelés-stratégiai és fejlesztési referens (EMMI, Köznevelési Stratégiai Főosztály), valamint Horváth Tamás vezérigazgató (Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt).

A konferenciaterem megtelt az érdeklődőkkel. Rövid, de lényegre törő előadásokat láthattak a meghívottak. A felmerült kérdésekre az előadók a helyszínen válaszoltak.

terem

 

A konferencia előadásainak anyagai elérhetők az alábbi linkeken:

Klebelsberg Központ EU-s pályázatokkal kapcsolatos elképzelései, lehetőségei

Dr. Csomós Tamás főosztályvezető

KK Projekt Főosztály

Újdonságok a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszakban

Glowacz Miklósné

köznevelés-stratégiai és fejlesztési referens

A pályázatból adódó feladatok a fenntartónál és az intézményekben

Tapasztalatok, javaslatok, jó gyakorlatok

Horváth Tamás vezérigazgató, Eruditio Zrt

Köznevelési fejlesztések a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszakban

Lebanov József főosztályvezető

 

A pályázatok kiválasztását segítő oldal és pályázati kalkulátor az alábbi linken érhető el:

http://recondostudio.com/palyazat-kalkulator/index.html

 

A konferenciáról készült videó

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SHEL73d63JU&t=9s

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek