MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL 

Megjelent az új Tanfelügyeleti kézikönyv!

Tisztelt Szakértő Kolléga!

 

Az OH oldalán elérhető az új, 2016. január 25-én aláírt Tanfelügyeleti kézikönyv.

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/

 

Általános iskola:  http://www.oktatas.hu/pub_

bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok

/PSZE_kezikonyv_altisk_160128.pdf

 

Üdvözlettel

Koháry Orsolya
elnök
KÖSZOE Pest megyei tagozat

TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Kollégák!

Többen jelezték az egyesületi tagok közül, hogy nem fizették ki számukra a tavaly őszi kirendelések költségtérítéseit, most pedig azt jelezték többen, hogy nemrég megkapták ugyan a tavalyi elmaradt költségtérítést, azonban rosszul számfejtették: munkabérként fizették ki, amelyből levonták a közterheket, ezért kevesebb összeget kaptak kézhez.

A jelzéseket követően felkerestük Dr. Szikora Ágnest, az EMMI főosztályvezetőjét (Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály), aki a bejelentésünkre a következő tájékoztatást adta:

Valóban megkezdték a 2015-ös elmaradt költségtérítések kifizetését, havi bontásban számfejtik. Költségtérítésként fizetik ki, ezért – az állításokkal ellentétben – nem terheli közteherlevonás. Akinek nem érkezett meg a teljes összeg, annak oka, hogy több hónapot érint az elszámolása, így a további részeket a következő havi elszámolásokban fogják megkapni.

 

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Kérdőív: intézmények adminisztrációs terheinek lehetséges csökkentése

Kedves Szakértő Kollégák!

 

Egyesületünk – több pedagógusszervezettel együtt – egyeztető megbeszélés-sorozatot folytat az Emberi Erőforrások Minisztériumával az iskolai és a szakértői munkákról, feladatokról.
A következő egyeztetésünk tárgya, az intézmények adminisztrációs terheinek lehetséges csökkentése lesz.
Tekintettel arra, hogy ebben a témában mi a szakértői kört érinthetjük, tisztelettel kérjük, amennyiben Ön nem intézményvezető (vagy helyettes), ezt a rövid kérdőívet szíveskedjen az intézményvezetőjéhez eljuttatni!
Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

Tisztelettel:
Bella Tibor elnök és Jurecz Emil főtitkár

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

 

Egyesületünk – több pedagógusszervezettel együtt – egyeztető megbeszélés-sorozatot folytat az Emberi Erőforrások Minisztériumával az iskolai és a szakértői munkákról, feladatokról.
A következő egyeztetésünk tárgya, az intézmények adminisztrációs terheinek lehetséges csökkentése lesz.
Úgy gondoljuk, hogy az adminisztrációs feladatok csökkentése minden intézmény számára jelentős, ezért szeretnénk lehetőséget nyújtani arra, hogy véleményüket, javaslataikat kifejthessék.
Tisztelettel kérjük, ossza meg velünk véleményét, javaslatait: intézményében mely adminisztrációs feladatok jelentenek komoly megterhelést, és azok egyszerűsítését milyen módon látja megvalósíthatónak!
A kitöltés anonim, csak a beérkezett válaszokat kapjuk meg.
Kérjük, hogy a válaszokat 2016. január 26. kedd 1200 óráig szíveskedjenek megadni! A válaszokat összegezzük, és az egyesület honlapján (www.koszoe.hu) közzétesszük.
Szíves segítségét és együttműködését ezúton is megköszönjük.

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete
Elnöksége

A kérdőív elérhető  ITT!

Az egyesület állásfoglalása a szakértői munka szervezésével kapcsolatban

Az egyesület állásfoglalása a szakértői munka szervezésével kapcsolatban:

 1. Javasoljuk, hogy a szakértői kirendelések számát csökkentsék a túlterhelés miatt.
  2014. november 12-én kelt, az EMMI-nek küldött levelünkben már jeleztük (2-3. oldal), hogy a szakértők feladatellátása jelentősen túlterheli a szakértőket. A javaslat alapját a 2014-es felmérésünkön kívül más szervezetek, pld. a Református Pedagógiai Intézet 2014. 10. 16-án kelt véleménye, valamint a jelenlegi felmérésünkre, a 4. kérdésre adott 1443 válasz. A 4. kérdés: a szakértők 56,4%-a szerint 20-24 óra felett van az egy szakértői napra eső szakértői munka. ez 8 órás munkaidővel számolva 2,5-3 nap. Ez bármennyire is becsült érték, egy biztos: igen jelentős feladatot jelent 1-1 minősítés/tanfelügyelet (a jelenlegi adminisztrációval).
 2. Javasoljuk, hogy a szakértői kirendelések között legalább 1 hét kihagyás legyen az érdemi munka elvégzésének érdekében (legfeljebb kéthetenkénti kirendelés)
  A kérdőívünkben a 9-10. kérdésre a válaszadó szakértők 100%-a egyetért azzal, hogy a heti gyakoriságú kirendelés jelentősen megnehezíti a szakértők szakszerű, igényes munkavégzését. Előfordulhat, hogy a szakértőnek egy időszakban 7 nyitott szakértői feladaton kell dolgoznia. Ez lehetetlenné teszi az alapos felkészülést, az igényes munkavégzést.
 3. Javasoljuk, hogy a szakértői kirendelések között mellőzzék a dupla kirendelést
  A kérdőívünkben a 7-8. kérdésre a válaszadó szakértők 100%-a egyetért azzal, hogy a dupla kirendelés a szakmai munka minőségére jelentős hátrányt jelent
 4. Javasoljuk, hogy a tanfelügyelet esetében csökkentsék az adminisztrációt a minősítéshez hasonlóan
  A felmérésünk 5-6. kérdésére adott válaszok arra világítanak rá, hogy a tanfelügyelet során a szakértői adminisztrációs feladatok túlzottan nagy terhelést jelentenek. Tekintettel arra, hogy a tanfelügyelet támogató szándékú, javasoljuk az adminisztráció drasztikus csökkentését, hasonló megoldással, mint a minősítésben.
 5. Javasoljuk, hogy az auditálást töröljék el
  A szakértői feladatok külön auditorokkal történő ellenőrzését nem tartjuk jónak. A kérdőív 27. pontjára adott nyitott válaszokban többen kifogásolják ezt, szerintünk a minőség biztosítása ebben a formában bizalmatlanságot jelent, megvalósításának pedig permanens formában kell, tartalmazza az ellenőrzés egymásra épülését. Ha az ellenőr ellenőrzésére szükség van, akkor az ellenőrt ellenőrző ellenőr ellenőrzésére is, akit szintén ellenőrizni kell stb. Sokan sérelmezték azt, hogy nincsenek tisztában azzal, milyen szempontok alapján ellenőriz az auditor. E szempontokat eleve nyilvánossá kellett volna tenni.

  Természetesen megértjük, a szakértői munka minőségellenőrzésének szükségességét, éppen ezért alternatívaként azt tudjuk javasolni, hogy ez a feladat a minősítésben és a tanfelügyeletben résztvevő szakértők feladata legyen: tehát, minden szakértő kapjon ellenőrzési feladatot is, továbbá legyenek nyilvánosak az ellenőrzési szempontok, valamint az ellenőrzés folyamata.
 6. Javasoljuk, hogy a minősítésre és a tanfelügyeletre kirendelt szakértők végzettsége feleljen meg az intézmény típusának.
  L.: 19. kérdésre adott válaszok döntő többsége a tapasztalatok alapján ezt jelzi.
 7. Javasoljuk, hogy az informatikai felületek folyamatos, egyben felhasználóbarát üzemelésének biztosítását. Egyben javasoljuk, hogy az informatikai felületeket csak a szakértői munka idejére zárják le. A 17. kérdésre a válaszadók 100% jelölte meg ezt igénynek.
 8. Javasoljuk, hozzanak létre olyan ügyfélszolgálatot, amely az ímélen kívül telefonon is elérhető.
  A 14-15-ös kérdésekre válaszolók döntő többsége igényli ezt, valamint a 27-es nyílt végű válaszokban is igénylik ezt a szakértők. Eszerint elég súlyos a helyzet, mert a tanácsért fordulók mindössze 27,1%-a kapott érdemben és időben választ, a többiek vagy 72 órán túl, vagy nem kaptak időben, vagy egyáltalán nem kaptak választ, azaz nem nyújtottak segítséget a felmerült probléma megoldásában. Nem véletlen a 16-os kérdés eredménye, amelyben a válaszadók 98,2%-a igényli a rugalmasabb, gyorsabb és kompetensebb "ügyfélszolgálatot". Fontos lenne az is, hogy a válaszadó – a korábbi gyakorlattól eltérően – névvel megjelölt legyen, és felelősséggel válaszoljon!
 9. Javasoljuk, hogy a szakértői terhelés könnyítésére vonják be a nyugdíjas szakértőket.
  Egyértelműen segítené a megoldást a kirendelések számának csökkentésében, a nyugdíjasok bevonása. Ezzel egyetért a 20. kérdést kitöltők háromnegyede (1403 válaszadó 73,8%-a). A nyugdíjas kollégák szívesen végeznék ezt a feladatot (L.: többek között a tegnap délután érkezett levél). Ezt a problémát egyesületünk már három éve szorgalmazzuk, több beadvány is született ennek érdekében. (L.: 2014. november 14-én kelt levelünk).
 10. Javasoljuk, hogy a szakértői kirendelések távolságát csökkentsék
  Felmérésünk 11-12-es kérdésére válaszadók többségének jelentős problémát okoz az eredetitől eltérő, jóval nagyobb távolságú kirendelés. A szöveges válaszadásokból egyértelműen kiderült, hogy a távolság mellett nagyobb probléma a tömegközlekedés kötelező igénybevétele. A magyar tömegközlekedés kötöttsége nem alkalmas erre a feladatra.
 11. Javasoljuk, hogy a költségtérítés módosítását vonják vissza.
  A szöveges válaszokból megtudhatjuk, mekkora problémákat okoz a közlekedéssel kapcsolatos számlák, igazolások beszerzése. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a költségtérítés nemcsak az utazásról szól, ebbe beletartoznak az adminisztrációhoz, a kommunikációhoz stb. szükséges eszközök használata is.
  A válaszadók többsége visszatérne 10.000 Ft-ig az egységes költségtérítéshez, ettől abban az esetben térne el, ha jelentősen magasabbak a kiadások. Ebben az esetben tartjuk szükségesnek a tételes elszámolást.
  Szeretnénk megjegyezni azt is, hogy az OH megkezdte a tavalyi költségtérítések visszamenőleges kifizetését, azonban a jelenlegi kifizetés nem helyesen történik: munkadíjként fizetik közteher levonással.
 12. Javasoljuk, hogy a szakértők éves szinten néhány alkalommal részt vehessenek szakmai gyűlésen, vagy továbbképzésen.
  Ezt a megkérdezettek 100%-a igényli.

Tudjuk, hogy a szakértői munkával kapcsolatos feladatok megszervezése sok problémát jelent, ezért ezúton is felajánljuk a szakmai együttgondolkodást, az egyesület együttműködését a további fejlesztésben.

A kérdőív összesítés elérhető INNEN!

Kelt: Budapest, 2016. január 21.

Tisztelettel:

                     Bella Tibor                                              Jurecz Emil

                          elnök                                                      főtitkár

További cikkeink...