koszoelogo  

 

szöveguj

Alternatív matek - sajnos egyre inkább így van...

... és ha továbbra is így megy "nem lesz tanár e féltekén"!

Forrás: Youtube

[powr-comments id="dae57bfe_1547206413461"]

 

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL 

Felmérés a tanfelügyelet és az önértékelés eddigi tapasztalatairól!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Egyesületünk felmérést végez a tanfelügyelet és az önértékelés eddigi tapasztalatairól. A felméréshez két kérdőívet készítettünk, az egyiket a vezetők, a másikat a pedagógusok számára.

Tisztelettel kérjük, hogy ha az Ön intézményében volt már tanfelügyeleti ellenőrzés, segítse a munkánkat!

Kérjük, hogy a vezetőnek szóló kérdőívet szíveskedjen kitölteni! Amennyiben volt olyan kollégája, aki intézményi delegáltként részt vett tanfelügyeleti látogatáson, akkor vele is szíveskedjen a kérdőívet kitöltetni!

Egyben kérjük, hogy a pedagógusoknak szóló kérdőívet közvetítse azon pedagógusok számára, akiket vizsgált a tanfelügyelet!

 

A kitöltés határideje: 2016. június 24. péntek

 

Nagyon fontos számunkra, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan élték meg a kollégák a tanfelügyeleti látogatást, illetve az önértékelést. És kiemelten fontos számunkra, hogy a vezetők számára mit jelentett ez a feladat.

 

Szíves segítségét ezúton is köszönjük!

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

 

Vezetői:

https://docs.google.com/forms/d/15bbjy-HczW5uN8as12lM19xUSjy2fcjsesKAlECMNJo/viewform?c=0&w=1

 

Pedagógus:

https://docs.google.com/forms/d/1oQ3iYN0mn2lJJBQ1LqADxfPYV33-eW-Dh7Aa86NPBpQ/viewform?c=0&w=1

KLIK átalakításáról szóló rendelet

A Kormány 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelete az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 

2016. június 10-én, a 82. magyar Közlönyben megjelent a Klebelsberg Központ átalakításáról szóló rendelet, mely jelentős változásokat hoz az állami fenntartásban lévő intézmények életében.

A rendelet részletesen felsorolja a köznevelési feladatellátásban részt vevő szereplőket, azok feladatait, jogköreit.

Nevesíti a tankerületi központokat, az eddigi tankerületek megnevezésével, a központ kijelölésével.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba – eltérő időpontok jelölésével.

 

A rendelet elérhető a következő linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16082.pdf

 

Kelt: Budapest, 2016. június 10.

                                                                           Koháry Orsolya

                                                                                 szakértő

                                                                       koharyo@gmail.com

                                                                             30/241-6410

Tanulságos!

Nem barát és nem is főnök, szülő...

 

Egy tanulságos cikk, melyet elolvashatunk, ha ide kattintunk!

 

Jurecz Emil

főtitkár

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

A 69. Magyar Közlönyben megjelent a „A Kormány 102/2016. (V. 13.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról”

 

A rendelet a kihirdetésétől (2016. május 13. ) számított 8. napon lép életbe, kivétel a 8.§ l) pontja, mely 2016. július 1-jén lép hatályba.

 

Főbb változások: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

-          R. 33. § (1) bekezdés b) pontja - „bl) a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,” …

-          R. 13. alcíme a következő 33/A.§-sal egészül ki:

„33/A.§ A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.” …

-          R. 37/B.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki - pótlólagos támogatásokról …

-          R. 37/D.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet…

-          R. 37/L.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az évközbeni megszűnés elszámolása …

 

 

Budapest, 2016. május 16.

                                                                                               Koháry Orsolya

                                                                                               szakértő

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek