koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

E-KÜLDÖTTGYŰLÉS, A BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA

Tisztelt Szakértő Kollégák!

Az elmúlt időszakban a világot a Covid-19 tartotta „lázban”. Ez mindannyiunk életében komoly életritmus és a mindennapi tevékenység nagyfokú átszervezését igényelte.

Az egyesület életében is bekövetkezett változásokat bizonyára Ti is érzékeltétek. Ilyen volt például, az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartása.

Ezúton tájékoztatunk mindenkit a 2020. évi e-küldöttgyűlés eredményéről.

Az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartását, 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően szerveztünk meg.

Az elektronikus szavazást 2020. május 23-án 2400 órakor lezártuk. Az elektronikus szavazatokat az alapszabályunknak megfelelő szavazati joggal rendelkezők számára, 165 főnek küldtük el. Ebből 98 érvényes szavazat érkezett. Érvénytelen szavazat nem volt.

A beszámolókat az alábbi táblázatban összegzettek szerint fogadta el a szavazásra jogosult tagság:

Elfogad

Tartózkodik

Nem fogad el

Elnöki

98

0

0

Főtitkári

98

0

0

Felügyelő Bizottsági

98

0

0

Etikai Bizottsági

97

1

0

     

Szavazók száma:

98

Összes küldött:

165

Szavazási %

59,39%

Az Elnöki beszámolót a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

A Főtitkári beszámolót a 2019. évi az egyesület operatív tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal fogadták el.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi egyesület gazdálkodásáról a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

Az Etikai Bizottság beszámolóját a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 97 igen szavazattal elfogadták.

A szavazáson – sajnos – nem minden megye vett azonos arányban részt. Ez egyben azt is jelenti, hogy voltak aktív megyék, akik komolyan vették a szavazást, de ugyanakkor voltak olyan megyék is, akik közül csak kevesen vettek részt a szavazásban.

A legaktívabb megyék voltak:

  • Bács-Kiskun megye
  • Csongrád megye
  • Fejér megye
  • Hajdú megye
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye
  • Nógrád megye
  • Pest megye
  • Vas megye
  • Veszprém megye

A többi megyénél 70% alatti volt a részvétel.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a küldötteknek az aktív részvételt, és egyben jelezni, hogy a megfelelő dokumentumokat eljuttattuk a felettes szervek számára, melyek általuk elfogadásra kerültek. Ennek eredménye képpen, az egyesület szabályosan működhet tovább.

Tisztelettel:

                        Bella Tibor                                                         Jurecz Emil

                             elnök                                                                 főtitkár

ÉVNYITÓ 2020

Kedves Szakértő Kollégák!

Az új tanév kezdetén tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves szakértő munkatársunkat!

A köszöntő szavak mellett – sajnos – meg kell, hogy említsük, a 2020-as év komoly megpróbáltatásokat okozott egyesületünknek is. Az elmúlt tavaszi időszak alatt, a világ megismerkedhetett egy olyan veszélyes egészségügyi problémával, amely pandémiát okozott. Gyökeresen megváltoztak mindennapjaink. Ennek következtében az egyesület működésénél is komoly nehézségekkel kellett szembenézni. Igaz ugyan, hogy a digitális platform számunkra eddig sem volt idegen, de a személyes kapcsolattartás hiánya rányomta a bélyegét az egyesület működésére. El kellett halasztani az olyan rendezvényeinket, ahol szakértő kollégáinkkal személyesen is találkozhattunk volna. Így elmaradtak a tervezett konferenciák, megyei programok, megbeszélések, tájékoztatók, valamint az oktatásirányítás egyeztető fórumai (így az OKNT is), és ami különösen nagy nehézséget okozott, elmaradt az éves a küldöttgyűlés is. Az ügyintézések is lelassultak, bár nagyon igyekeztünk, hogy folyamatosak maradjanak.

Ezért, ezzel a tanévkezdő köszöntéssel szeretnénk köszönetet mondani minden munkatársnak, a tantermen kívüli oktatás során tanúsított helytállásért. Igazán megmutattuk, hogy a pedagógus társadalom milyen rugalmas, sokszínű munkát tud végezni. A többség kreativitása elismerésre méltó. A „virtuális” katedrán tevékenykedő kollégáink, lenyűgöző alkotó értelmiségiként viselkedtek. Köszönjük, hogy olyan példát, mintát mutattak, amely elismerést vívott ki egész társadalmunkban a pedagógusok iránt!

Az egyesület életében néhány változást azonban Ti is érzékeltetek. Ilyen volt például, az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartása, amit az aktuális jogszabálynak megfelelően szerveztünk meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a küldötteknek az aktív részvételt, és egyben jelezni, hogy az egyesület 2019. évi működésről szóló beszámolókat a küldöttek elfogadták. A részletekről külön levélben küldünk tájékoztatót.

A járványnak azonban – sajnos – nincs vége. Előfordulhat, hogy egyre több intézményben kell visszatérni a digitális oktatásra. Ezért továbbra is segíteni szeretnénk a pedagógusok, a vezetők és a szakértők munkáját, a digitális eszközökkel támogatott tantermen kívüli oktatást. Ehhez készítünk egy kérdőívet, ebben jelezheti majd mindenki, hogy – tapasztalatai szerint – mi volt az előző tanév végén a digitális oktatásban a sikeres, az eredményes, a hatásos, és jelezhetitek, hogy hol van még tennivaló, a még sikeresebb tanulói tudás megszerzéséhez.

Kérünk Benneteket, segítsétek majd a kérdőív kitöltését, amit az intézményvezetőknek is el fogunk küldeni! Ebben arra keressük a választ, hogyan alakult, milyen hatékonyságú volt a tavalyi tanév végén a digitális átállás. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni, azt hogyan oldottátok meg, milyen jó gyakorlatok születtek. Nem titkolt cél, hogy összegyűjtve a problémákat, tájékoztassuk az oktatás döntéshozóit arról, mire lenne (anyagi szempontból is) szüksége az oktatásnak ahhoz, hogy minél eredményesebben lehessen alkalmazni a tantermen kívüli oktatást. És milyen segítségre lenne szüksége (nem anyagi szempontból is) az oktatásban résztvevőknek, hogy a leghatékonyabban alkalmazzák a digitális lehetőségeket. És az is fontos lenne számunkra, hogy milyen segítséget igényelnek a pedagógusok, és a szakértők, az egyesületünk részéről. Ahhoz is szeretnénk ötleteket, elképzeléseket, tippeket kérni, hogyan tegyük közzé, a jó gyakorlatokat.

A kérdőív még készül, rövidesen közzétesszük.

Az összesített tapasztalatokat természetesen egyesületünk nevében eljuttatjuk a döntéshozókhoz is, ezzel is segítve, hogy még hatékonyabb legyen a magyar közoktatás.

Szeretnénk továbbra is támogatni a szakértői munkát, ezért az alábbiakat tervezzünk:

Igény esetén tervezünk indítani egy olyan fórumot, amelyben szintén az éppen időszerű kérdésekhez megpróbáljuk megkeresni a helyes, az ajánlatos, a célravezető választ.

Ha igény jelentkezne a szakértői munkák segítségére, akkor tanfolyamok tartásával is szeretnénk támogatni a munkátokat, természetesen annak függvényében, hogy mire, és mekkora lenne az igény, és a járványhelyzettől függően azt is el kell majd döntenünk, hogy kontaktképzéseket, vagy digitális képzéseket tartsunk.

Természetesen továbbra is kiemelkedően fontos számunkra a szakértők érdekképviselete. Ezért is kerestük meg az Oktatási Hivatalt, hogy közvetítsük az eddig összegyűlt kérdéseket, és folytatjuk az egyeztetéseket az Országos Köznevelési Tanács munkájában is.

Az egészség megtartása és a sikeres pedagógiai munkavégzés érdekében ezúton is kérünk Benneteket, tartsátok be a járványügyi előírásokat, vigyázzatok magatokra!

Sikerélményben és eredményekben gazdag új tanévet kívánunk mindenkinek!

KÖSZOE vezetősége

Bella Tibor elnök

Húsvéti üdvözlet

Husvet2020

Boldog Új Évet 2020

ujev2020

Fejér megyei szakmai nap óvodavezetőknek

Fejér megyei óvodavezetőknek tartottak szakmai napot 2020. február 5-én, a Győry-kastély dísztermében. A szakmai nap immár negyedik alkalommal került megrendezésre, s az egész megye területéről érkeztek óvodavezetők, összesen 65 fő. Az esemény főszervezője Kundakker Ferencné, köznevelési szakértő, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete Fejér Megyei Mester Klubjának elnöke volt, aki a délelőtt céljaként az óvodák szakmai összetartásának erősítését és a fontos információk megosztását jelölte meg.
- A szakmai nap fontos még abból a szempontból is, hogy a településeken egyedül jelenlévő óvodavezetők szakmai támogatást kapjanak – nyilatkozott Kundakker Ferencné, Katalin.
A szakmai napon elsőként a főszervező köszöntötte a megjelenteket, s ismertette a programot velük, majd átadta a szót Bogó Anikónak, a Perkátai ÁMK igazgatójának. Bogó Anikó örömét fejezte ki, hogy – immár nem először – fogadhatnak közneveléssel, közoktatással kapcsolatos eseményt a Győry-kastély épületében, s invitálta a vendégeket, hogy tekintsék meg az intézmény négy állandó tárlatát. A kiállításokról visszatérve kezdetét vette a szakmai program, mely során Dr. Kovácsné Bodó Gabriella, az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Ellenőrzési Osztály vezetője tartott előadást. Számos témát érintett a prezentáció során, többek között a további egy évig történő óvodában maradás engedélyezését, a tanügyi nyilvántartásokat az óvodában, adat- és iratkezelési szabályzatot, a hatásköröket az óvoda működésében, a továbbképzési program törvényességét.P1080209
A tovább képzések kapcsán javaslatokat is kaptak az óvodavezetők, hogy mely képzések azok, amelyek a legnépszerűbbek, s e kapcsán került szóba a vezetői kommunikációt, illetve az angol nyelvi kompetenciákat fejlesztő képzés is. További témája volt a délelőttnek az Óvodák Országos Közössége Civil Társaság megalakulása, ami a politika- és indulatmentes érték-képviseletet tűzte ki céljául.
- Bizonyos időközönként kezdeményezik a szakmai nap megszervezését a megyében – mondta Kundakker Ferencné. – A közösségi oldalakat is aktívan használjuk az információ megosztásában, több csoport is működik, ahol valamennyi óvodát érintő kérdésüket feltehetik a tagok egymásnak.
2020. február 19-én ismét Perkáta adott otthont egy szakmai napnak, ahol Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Pedagógusminősítési Osztály vezetője tartott előadást az érdeklődők számára.

A cikk készítője: Horváth Dóri

Forrás:

http://www.perkata.hu/2020/02/fejer-megyei-szakmai-nap-ovodavezetoknek/

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek