MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL 

Felmérés a tanfelügyelet és az önértékelés eddigi tapasztalatairól!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Egyesületünk felmérést végez a tanfelügyelet és az önértékelés eddigi tapasztalatairól. A felméréshez két kérdőívet készítettünk, az egyiket a vezetők, a másikat a pedagógusok számára.

Tisztelettel kérjük, hogy ha az Ön intézményében volt már tanfelügyeleti ellenőrzés, segítse a munkánkat!

Kérjük, hogy a vezetőnek szóló kérdőívet szíveskedjen kitölteni! Amennyiben volt olyan kollégája, aki intézményi delegáltként részt vett tanfelügyeleti látogatáson, akkor vele is szíveskedjen a kérdőívet kitöltetni!

Egyben kérjük, hogy a pedagógusoknak szóló kérdőívet közvetítse azon pedagógusok számára, akiket vizsgált a tanfelügyelet!

 

A kitöltés határideje: 2016. június 24. péntek

 

Nagyon fontos számunkra, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan élték meg a kollégák a tanfelügyeleti látogatást, illetve az önértékelést. És kiemelten fontos számunkra, hogy a vezetők számára mit jelentett ez a feladat.

 

Szíves segítségét ezúton is köszönjük!

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

 

Vezetői:

https://docs.google.com/forms/d/15bbjy-HczW5uN8as12lM19xUSjy2fcjsesKAlECMNJo/viewform?c=0&w=1

 

Pedagógus:

https://docs.google.com/forms/d/1oQ3iYN0mn2lJJBQ1LqADxfPYV33-eW-Dh7Aa86NPBpQ/viewform?c=0&w=1

KLIK átalakításáról szóló rendelet

A Kormány 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelete az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 

2016. június 10-én, a 82. magyar Közlönyben megjelent a Klebelsberg Központ átalakításáról szóló rendelet, mely jelentős változásokat hoz az állami fenntartásban lévő intézmények életében.

A rendelet részletesen felsorolja a köznevelési feladatellátásban részt vevő szereplőket, azok feladatait, jogköreit.

Nevesíti a tankerületi központokat, az eddigi tankerületek megnevezésével, a központ kijelölésével.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba – eltérő időpontok jelölésével.

 

A rendelet elérhető a következő linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16082.pdf

 

Kelt: Budapest, 2016. június 10.

                                                                           Koháry Orsolya

                                                                                 szakértő

                                                                       koharyo@gmail.com

                                                                             30/241-6410

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

A 69. Magyar Közlönyben megjelent a „A Kormány 102/2016. (V. 13.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról”

 

A rendelet a kihirdetésétől (2016. május 13. ) számított 8. napon lép életbe, kivétel a 8.§ l) pontja, mely 2016. július 1-jén lép hatályba.

 

Főbb változások: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

-          R. 33. § (1) bekezdés b) pontja - „bl) a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,” …

-          R. 13. alcíme a következő 33/A.§-sal egészül ki:

„33/A.§ A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.” …

-          R. 37/B.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki - pótlólagos támogatásokról …

-          R. 37/D.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet…

-          R. 37/L.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az évközbeni megszűnés elszámolása …

 

 

Budapest, 2016. május 16.

                                                                                               Koháry Orsolya

                                                                                               szakértő

Tanulságos!

Nem barát és nem is főnök, szülő...

 

Egy tanulságos cikk, melyet elolvashatunk, ha ide kattintunk!

 

Jurecz Emil

főtitkár

További cikkeink...

Our website is protected by DMC Firewall!