koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Főtitkár Úr!

Problémafelvetésükkel kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint:

37. § (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. § (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus

  1. a)gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén,
  2. b)próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-jén

a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra.

A fenti eljárás keretében Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéről, illetve feladatairól a Rendelet a következőket mondja ki:

4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

  1. a)heti tizennyolc óránál,
  2. b)óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
  3. c)vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá, tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Mindezek alapján:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzésen, vagy az Oktatási Hivatal által szervezett, tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői képzésen, valamint a próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett kollégát

2015. január elsejével Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.

A Mesterpedagógus fokozatba besorolt kollégák esetében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem lehet több heti 18 (25; 10; 22) óránál, illetve tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. A kötött munkaidővel összefüggésben a jogszabály nem rendelkezik konkrét munkaidő-csökkentésről, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) bekezdésében előírt, az arányos és egyenletes feladatelosztás előírásának betartására, valamint arra, hogy a pedagógus munkaidejének húsz százalékáról maga jogosult dönteni.

A Rendelet 11.§ (3) bekezdésében foglaltak és az EMMI korábbi tájékoztatója alapján szakértői napként a kedd vagy a csütörtök vagy a péntek, szaktanácsadói napként a hét legalkalmasabb munkanapja jelölhető meg (a szaktanácsadók napjának KIR SZNY-ben történő megjelölésének lehetőségéről az Oktatási Hivatal hamarosan tájékoztatja az intézményeket).

Javaslataikat köszönjük, a 326/2013-as kormányrendelet soron következő, várhatóan 2015. első félévében sorra kerülő módosítása során figyelembe vesszük Önök véleményét is és természetesen nyitottak vagyunk az Egyesülettel való egyeztetésre a kérdésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

A véleményezésekhez szükséges rendeletek

A véleményezésekhez szükséges rendeletek


 Kedves Kollégák!

Többen jelezték, hogy a rendeletek véleményezéséhez szükségesek lennének az eredeti rendeletek. A két rendeletet az alábbi linken lehet megtalálni:100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR

Üdvözlettel:

Jurecz Emil

 

 

A Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtási rendeletének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

A Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtási rendeletének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése


 Kedves Kollégák!

 

Az EMMI megküldte véleményezésre „Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló” előterjesztést, valamint a „Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló” előterjesztést.

Tisztelettel kérünk minden kollégát, aki szeretne véleményt alkotni, hogy a rendelettervezetekkel kapcsolatos észrevételeit 2014. december 26-ig KÜLÖN-KÜLÖN ÍMÉLBEN legyen szíves elküldeni a megyei vezetőnek, hogy a véleményeket összesíthessék! (Minden megye vezetőjének neve és az ímél címe megtalálható a honlapunkon – www.koszoe.hu – a „KAPCSOLAT” fül alatt. A térképen a névre mutatva megjelenik a cím!)

Őszintén sajnáljuk, hogy ismét a karácsony meghitt családi ünnepének pótolhatatlan idejében vagyunk kénytelenek a rendelettervezetek véleményezését kérni, azonban úgy gondoljuk, kötelesek vagyunk az egyeztetés lehetőségét továbbítani minden szakértő számára, ha már a törvénykezés ezt az időszakot jelölte ki.

Reméljük, azért lesznek olyan lelkes kollégák, akik az ünnep mellett tudnak némi időt szakítani arra, hogy a rendelettervezeteket véleményezzék! Szíves segítségüket ezúton is köszönjük!

Az előterjesztéseket emailben elküldtük!

                                       Bella Tibor                                           Jurecz Emil

                                           elnök                                                   főtitkár

 

KÖSZOE Bács-Kiskun megyei tagozatának tanácskozása

KÖSZOE Bács-Kiskun megyei tagozatának tanácskozása

 

         A napokban tartotta értekezletét a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének (KÖSZOE) Bács-Kiskun megyei tagozata. A helyszínt a Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája biztosította.kep 

A résztvevőket Jakab Tamás megyei elnök és Tihor Lászlóné megyei titkár köszöntötte. Ezt követően elnök úr az Etikai Bizottság működéséről tájékozatta a résztvevőket, majd felkérte a tagokat, hogy az Etikai kódex létrehozásában segítsék a bizottság munkáját. Tihor Lászlóné beszámolt az országos egyesület és a megyei vezetés elmúlt évi összehangolt tevékenységéről. Figyelemre méltó előadásának az a része, melyben az egyesületi tagság létszámának növekedését mutatta be megyénként. Bács-Kiskun megye 27%-os növekedése kiemelkedő. Részletezte a megyei tagozat speciális helyzetét, tevékenységét. Szólt a 2015-ben induló tanfelügyeleti tevékenységről és a pedagógusminősítésről is. Megyénkből nyolc egyesületi szakérő vehetett részt az első körös, száz szakértő bevonásával szervezett képzésen. Ismereteiket trénerként adták tovább az év folyamán. Az értekezlet további részében Ágoston Tibor igazgató beszélt a szakképzés szabályozásának ellentmondásairól a gyakorlatban. Dudásné Szécsény Erika rövid tájékoztatást adott a TÁMOP 3.1.5/12-2012-001 számú projektről.

A beszámolók után kötetlen beszélgetés alakult ki a felvetett témákkal kapcsolatban.

2014. december 11.                                           Tihor Lászlóné

                                                                           megyei titkárKÖSZOE tagdíjak

KÖSZOE tagdíjak


 

 

Kedves Kollégák!

Többen megkeresték az egyesületet az éves tagdíjjal kapcsolatosan. Ezúton tájékoztatunk mindenkit:

A tagdíj 2014-re:

  • aktív szakértőknek: 2.500 Ft./év,
  • nyugdíjasoknak: 1.000 Ft./év

Bankszámlaszám: Duna Takarék 58600582-11216034-00000000

Kérünk mindenkit, aki még nem rendezte idei tagdíját, szíveskedjen befizetni a megadott számlaszámra!

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek