koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tervezetének véleményezése

Kedves Kollégák!

 

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

 

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

 

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

Küldöttgyűlés 2015.05.09.

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete,májusban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált.

A küldöttgyűlés ideje: 2015május09. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Csabaház (Rákoscsabai Művelődési Ház)

Cím: 1171 Budapest, Péceli út 222.

Levezető elnök: Tóth Géza

Napirendi javaslat:

0900 - 1000 Érkezés,   regisztráció
1000 – 1015 Jegyzőkönyvvezető,   hitelesítők megválasztása
1015 – 1045

Beszámoló   az elvégzett feladatokról, a 2014. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Bella Tibor elnök

1045 – 1115

A   szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új, 2015. év   tagdíja

Előadó: Jurecz   Emil főtitkár

1115 – 1130

Az   ellenőrző bizottság beszámolója

Előadó: Somodiné   Hajdú Éva elnök

1130 – 1145

Az   etikai bizottság beszámolója

Előadó: Jakab Tamás elnök

1145 – 1215 Szünet,   büfé, kávé
1215 – 1300

Tisztújítás, Választási Bizottság   megválasztása

Előadó: Bella   Tibor elnök

1300 – 1315

Jelöltállítás

Előadó: Koháry Orsolya Választási Bizottság elnöke

1315 – 1430

Szavazás, a szavazatok   összeszámlálása, eredményhirdetés

Előadó: Koháry Orsolya Választási Bizottság elnöke

1430 – 1500

Aktualitások

Előadó: Bella Tibor elnök, Jurecz   Emil főtitkár

1500 – 1515 A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1030 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

További tájékoztatás:

Bella Tibor elnök; 20/326-2031;

Jurecz Emil főtitkár; 20/326-2034;

mail: kosze2010@gmail.com

Kelt: Budapest, 2015április21.

Tisztelettel:

          Bella Tibor                                                             Jurecz Emil

               elnök                                                                      főtitkár

Húsvéti üdvözlet 2015

udvozlet

EMMI rendeletmódosítása az érettségi vizsga szabályairól

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

szóló előterjesztést.

Várjuk - különösen a középiskolai - szakértő kollégák véleményét.

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

Rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete,áprilisban rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált.

A küldöttközgyűlés ideje: 2015. április24. (péntek) 1400 óra

Regisztrációs határidő: 2015. április 20. (hétfő)

Kérjük, hogy a regisztrációt az egyesület címére (kosze2010@gmail.com) és a megyei vezetőknek adják le!

Helyszín: Rákoscsabai Művelődési Ház (Csabaház)

Cím: 1171 Budapest, Péceli út 222.

Levezető elnök: Jurecz Emil főtitkár

Napirendi javaslat:

1330 – 1400 Érkezés, regisztráció
1400 – 1415 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők   megválasztása
1415 – 1430

Közhasznúsági beszámolót követő bírósági   levelek ismertetése

Előadó:   Bella Tibor elnök

1430 – 1530

Módosítások:

  1. Szervezeti   változások
  2. Polgári   törvénykönyvnek való megfelelés
  3. A   közhasznúságnak való megfelelés, a bíróság által visszaküldött levélben   megfogalmazott előírások alapján

Előadó: Bella Tibor elnök

1530 – 1600

A   módosítások elfogadása

Előadó: Bella Tibor elnök

1600 – 1630

Aktualitások

Előadó:   Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1630 – 1700 A   közgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1430 órára újabb küldött-közgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

További tájékoztatás:

Bella Tibor elnök; 20/32-62-031

Jurecz Emil főtitkár; 06-20/32-62-034

           

Kelt: Budapest, 2015. március 31.

           

Tisztelettel:

             Bella Tibor        Jurecz Emil

                       elnök               főtitkár

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek