koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Nyugdíjas szakértők foglalkoztatása II.

Bella Tibor elnök úr és Jurecz Emil főtitkár úr részére

Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete

Budapest

Hősök tere 9.

1172

Tárgy: válaszlevél

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr!

A nyugdíjas pedagógusok, szakértők továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos ismételt kérdésükre válaszolva az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) egyértelműen meghatározza azt a kört, akikre a szabályozás vonatkozik. A Korm. határozat 1.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a közszférában dolgozók közül azokra a személyekre vonatkozik a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyértelműen, valamennyi ágazatra kiterjedően rendelkezik a kétszeres ellátás tilalmáról (83/c. §). Fontos azonban kiemelnem, hogy ez a tilalom a közalkalmazotti jogviszonyban továbbfoglalkoztatott személyekre vonatkozik, míg a megbízási szerződéssel óraadóként vagy egyéb szakértői, vizsgabizottsági feladatot ellátó nyugdíjasok esetében nincs ilyen korlátozás, ők a nyugdíjuk mellett a megbízásért járó juttatást is kézhez kapják. Természetesen mindkét esetben (közalkalmazotti és megbízási szerződéssel) a továbbfoglalkoztatás kizárólag a Kormány engedélyével köthető.

A KLIK a legtöbb esetben felterjesztette a továbbfoglalkoztatási kérelmet a nyilvántartásban szereplő nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatásának szándéka esetén, és a Köznevelésért Felelős Államtitkárság támogatásával kérte a Kormány általi engedélyezést.

Fentiekre tekintettel tehát a Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően a jövőben is a munkáltató kezdeményezi a nyilvántartásában regisztrált nyugdíjas pedagógusok, szakértők (érettségi vizsgabiztosok, tanfelügyelők, egyéb szakértői tevékenységet ellátók) megbízási szerződéssel történő továbbfoglalkoztatását, és a Kormány dönt az engedélyezésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

Megérkezett a válasz a tanfelügyelettel és a minősítéssel kapcsolatos interjúkérdésekre

Az elmúlt hónapban interjúkérdéseket gyűjtöttünk a tanfelügyelettel, a pedagógus-minősítéssel és a szaktanácsadással kapcsolatosan. Az volt a tervünk, hogy a szakértőket foglalkoztató tisztázatlan problémákat, közvetlenül az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága számára tegyük fel, s a választ egy video-interjúban a honlapunkon közzétegyük.

Ezúton is köszönjük azoknak a kollégáknak, akik vették a fáradságot, és elküldték számunkra az őket foglalkoztató problémákat! Sokat segítettek abban, hogy feltérképezzük, mi foglalkoztatja leginkább a szakértőket. Közel 100 kérdés érkezett, 12 megyéből (Baranya, BAZ, Békés, Budapest, Csongrád, Hajdú, Komárom, Pest, Szabolcs, Szolnok, Vas, Veszprém). A beérkezett levelekben több esetben voltak azonos témák, így összesítve 39 kérdést tehettünk fel.

A válasz megérkezett, ezúton is köszönjük Kerekes Balázs projektigazgató úrnak, Tóth Máriának, a TÁMOP 3.1.5 szakmai vezetőjének, valamint Maus Pálnak, a TÁMOP 3.1.8 szakmai vezetőjének az alapos, jogszabályokkal alátámasztott válaszokat!

Javaslatukra, a kérdések közérdekűsége miatt, nem video-interjú készült, hanem, írásban tesszük közzé a honlapunkon.

Reméljük, sok kérdés tisztázódik a válaszokban, és természetesen, tovább folytatjuk az egyeztetéseket.

                         Bella Tibor                                   Jurecz Emil

                              elnök                                           főtitkár

 

Interjú kérdések a PSZE és a PÉM működésével kapcsolatosan

1.Mi a teendő akkor, ha egy iskolában sok (pl. 8 fő egy 31 fős tantestületben) a mesterpedagógus, a kedvezmény megadásához azért nem tudnak új órarendet készíteni, mert mindenki a maximum óraszámot tölti be (26 óra vagy még több is van neki.). Ebben az esetben honnan lesz státus?

Válasz: A feladatok törvényes ellátása munkaszervezési kérdés, melyet az intézményvezetőnek a fenntartóval egyeztetve kell megoldania. (A fenntartótól kell megkérni a szükséges státuszt.)

2.Ha az adott mesterpedagógus érintett más órakedvezményekben is (Pl.: iskolatanács), hogyan kell eljárni?

Cikk folytatása

Hogyan kell szervezni a szakértő számára a 32 órás munkaidőt?

Hogyan kell szervezni a szakértő számára a 32 órás munkaidőt II.?

Kedves Kollégák!

2014. december 18-án megérkezett az EMMI válasza a szakértői munkaidő intézményi értelmezésével kapcsolatban. Ezúton is köszönjük Thaisz Miklós főosztályvezető úrnak a választ.

A levél tartalmából elsősorban az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:

A levél első felében áttekinti azokat a jogszabályokat, amelyeket a munkáltatónak figyelembe kell venni a szakértő besorolását, munkaidejének szervezését illetően. Úgy gondoljuk, hogy a levél jelzett szakasza fontos azoknak a szakértőknek, ahol a munkáltató vitatja a szakértő számára biztosított besorolást, vagy a munkavégzés feltételeit, vagy gátolja a végrehajtását. Sajnos, ilyen is van, ilyen esetben hivatkozhat a szakértő a levélre.

A levél vége foglalkozik a szakértői munkavégzés feltételeinek jogszabályi előírásainak értelmezésével:

„A kötött munkaidővel összefüggésben a jogszabály nem rendelkezik konkrét munkaidő-csökkentésről, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) bekezdésében előírt, az arányos és egyenletes feladatelosztás előírásának betartására, …”

Ez a mondat számunkra azt jelenti, hogy a rendeletből kimaradt az a jogos igény, mely szerint a munkaidő átcsoportosítása – értelemszerűen – nem csak a „kötelező” tanórákra vonatkozik, hanem a teljes nap minden vonatkozó munkaidejére. Erre vonatkozik a mondat második része is, amely arról szól, hogy ugyan a rendelet nem tartalmazza az előírást, azonban elvárják az intézményvezetőtől a szakértő egyéb terhelésének vonatkozásában a szakértői munkájának beszámítását.

Ami a jelzett mondat második felét illeti:

Cikk folytatása

Köszönőlevél 2015.01.06.

Kedves Kollégák!

Az EMMI 2014. december 15-16-án küldött felkérő leveleiben véleményezésre adta közre a:

  1. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
  2. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

szóló rendelettervezeteket, amelyek véleményezését elküldtünk az EMMI-nek, az alábbi megjegyzéssel:

„ … Sajnos, a véleménykérés, a lehető legrosszabbkor jött: az iskolákban a kollégák a téli szünet előtti karácsonyi ünnepkörökkel voltak elfoglalva, az ünnepek pedig komoly családi elfoglaltságot jelentettek. (Ne felejtsük el, hogy a pedagógusok – így a szakértők is – jelentős része nő, akiknek a karácsonyi ünnepek komoly otthoni feladatokat jelentenek, ezt fontos lenne tekintetbe venni! Ezt a problémát minden évben jelezzük, ennek ellenére minden évben kapunk rendelettervezetet a karácsonyi-újévi ünnepekre).

A fenti okok miatt meglehetősen „hézagosak” a visszaküldött vélemények. Ez pedig azt jelenti, hogy a most elküldött hozzászólások nem teljes körűek, sőt, úgy gondoljuk, hogy ha a véleménykérés megfelelő időben történik, sok, építő jellegű, érdemben fontos hozzászólást tudtunk volna továbbítani, amely jelentősen segíthetné a rendeletalkotás folyamatát, az új életbelépő rendelet elfogadottságát, használhatóságát. E jelzés átgondolását feltétlen javasoljuk, mert a köznevelés minden résztvevője számára fontos lenne, hogy a megalkotott új rendeletek időtállóak, hosszú távon használhatóak legyenek, ne kelljen az új rendeleteket a tapasztalatok miatt néhány hónapon belül újragondolni”.

Ezúton is köszönjük azoknak a kollégáknak a véleményét, akik a karácsonyi ünnepek elfoglalt időszakában vették a fáradságot, és átolvasták a rendelettervezeteket, segítették az egyesületet a vélemény megformálásában, s egyben segítették a jogalkotás folyamatát! Egyben köszönjük a megyei vezetők segítségét is, a vélemények összegyűjtésében!

Az összesített véleményeket 2014. december 31-én elküldtük a jogalkotás részére. Amint a rendelettervezetek nyilvánossá válnak, az összesített KÖSZOE véleményt közzétesszük.

Köszönettel:

                         Bella Tibor                                   Jurecz Emil

                              elnök                                           főtitkár

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek