koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Köszönőlevél 2015.01.06.

Kedves Kollégák!

Az EMMI 2014. december 15-16-án küldött felkérő leveleiben véleményezésre adta közre a:

  1. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
  2. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

szóló rendelettervezeteket, amelyek véleményezését elküldtünk az EMMI-nek, az alábbi megjegyzéssel:

„ … Sajnos, a véleménykérés, a lehető legrosszabbkor jött: az iskolákban a kollégák a téli szünet előtti karácsonyi ünnepkörökkel voltak elfoglalva, az ünnepek pedig komoly családi elfoglaltságot jelentettek. (Ne felejtsük el, hogy a pedagógusok – így a szakértők is – jelentős része nő, akiknek a karácsonyi ünnepek komoly otthoni feladatokat jelentenek, ezt fontos lenne tekintetbe venni! Ezt a problémát minden évben jelezzük, ennek ellenére minden évben kapunk rendelettervezetet a karácsonyi-újévi ünnepekre).

A fenti okok miatt meglehetősen „hézagosak” a visszaküldött vélemények. Ez pedig azt jelenti, hogy a most elküldött hozzászólások nem teljes körűek, sőt, úgy gondoljuk, hogy ha a véleménykérés megfelelő időben történik, sok, építő jellegű, érdemben fontos hozzászólást tudtunk volna továbbítani, amely jelentősen segíthetné a rendeletalkotás folyamatát, az új életbelépő rendelet elfogadottságát, használhatóságát. E jelzés átgondolását feltétlen javasoljuk, mert a köznevelés minden résztvevője számára fontos lenne, hogy a megalkotott új rendeletek időtállóak, hosszú távon használhatóak legyenek, ne kelljen az új rendeleteket a tapasztalatok miatt néhány hónapon belül újragondolni”.

Ezúton is köszönjük azoknak a kollégáknak a véleményét, akik a karácsonyi ünnepek elfoglalt időszakában vették a fáradságot, és átolvasták a rendelettervezeteket, segítették az egyesületet a vélemény megformálásában, s egyben segítették a jogalkotás folyamatát! Egyben köszönjük a megyei vezetők segítségét is, a vélemények összegyűjtésében!

Az összesített véleményeket 2014. december 31-én elküldtük a jogalkotás részére. Amint a rendelettervezetek nyilvánossá válnak, az összesített KÖSZOE véleményt közzétesszük.

Köszönettel:

                         Bella Tibor                                   Jurecz Emil

                              elnök                                           főtitkár

Hogyan kell szervezni a szakértő számára a 32 órás munkaidőt?

Hogyan kell szervezni a szakértő számára a 32 órás munkaidőt II.?

Kedves Kollégák!

2014. december 18-án megérkezett az EMMI válasza a szakértői munkaidő intézményi értelmezésével kapcsolatban. Ezúton is köszönjük Thaisz Miklós főosztályvezető úrnak a választ.

A levél tartalmából elsősorban az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:

A levél első felében áttekinti azokat a jogszabályokat, amelyeket a munkáltatónak figyelembe kell venni a szakértő besorolását, munkaidejének szervezését illetően. Úgy gondoljuk, hogy a levél jelzett szakasza fontos azoknak a szakértőknek, ahol a munkáltató vitatja a szakértő számára biztosított besorolást, vagy a munkavégzés feltételeit, vagy gátolja a végrehajtását. Sajnos, ilyen is van, ilyen esetben hivatkozhat a szakértő a levélre.

A levél vége foglalkozik a szakértői munkavégzés feltételeinek jogszabályi előírásainak értelmezésével:

„A kötött munkaidővel összefüggésben a jogszabály nem rendelkezik konkrét munkaidő-csökkentésről, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) bekezdésében előírt, az arányos és egyenletes feladatelosztás előírásának betartására, …”

Ez a mondat számunkra azt jelenti, hogy a rendeletből kimaradt az a jogos igény, mely szerint a munkaidő átcsoportosítása – értelemszerűen – nem csak a „kötelező” tanórákra vonatkozik, hanem a teljes nap minden vonatkozó munkaidejére. Erre vonatkozik a mondat második része is, amely arról szól, hogy ugyan a rendelet nem tartalmazza az előírást, azonban elvárják az intézményvezetőtől a szakértő egyéb terhelésének vonatkozásában a szakértői munkájának beszámítását.

Ami a jelzett mondat második felét illeti:

Cikk folytatása

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Főtitkár Úr!

Problémafelvetésükkel kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint:

37. § (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. § (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus

  1. a)gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén,
  2. b)próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-jén

a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra.

A fenti eljárás keretében Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéről, illetve feladatairól a Rendelet a következőket mondja ki:

4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

  1. a)heti tizennyolc óránál,
  2. b)óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
  3. c)vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá, tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Mindezek alapján:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzésen, vagy az Oktatási Hivatal által szervezett, tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői képzésen, valamint a próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett kollégát

2015. január elsejével Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.

A Mesterpedagógus fokozatba besorolt kollégák esetében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem lehet több heti 18 (25; 10; 22) óránál, illetve tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. A kötött munkaidővel összefüggésben a jogszabály nem rendelkezik konkrét munkaidő-csökkentésről, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) bekezdésében előírt, az arányos és egyenletes feladatelosztás előírásának betartására, valamint arra, hogy a pedagógus munkaidejének húsz százalékáról maga jogosult dönteni.

A Rendelet 11.§ (3) bekezdésében foglaltak és az EMMI korábbi tájékoztatója alapján szakértői napként a kedd vagy a csütörtök vagy a péntek, szaktanácsadói napként a hét legalkalmasabb munkanapja jelölhető meg (a szaktanácsadók napjának KIR SZNY-ben történő megjelölésének lehetőségéről az Oktatási Hivatal hamarosan tájékoztatja az intézményeket).

Javaslataikat köszönjük, a 326/2013-as kormányrendelet soron következő, várhatóan 2015. első félévében sorra kerülő módosítása során figyelembe vesszük Önök véleményét is és természetesen nyitottak vagyunk az Egyesülettel való egyeztetésre a kérdésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

A Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtási rendeletének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

A Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtási rendeletének módosításáról szóló előterjesztés véleményezése


 Kedves Kollégák!

 

Az EMMI megküldte véleményezésre „Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló” előterjesztést, valamint a „Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló” előterjesztést.

Tisztelettel kérünk minden kollégát, aki szeretne véleményt alkotni, hogy a rendelettervezetekkel kapcsolatos észrevételeit 2014. december 26-ig KÜLÖN-KÜLÖN ÍMÉLBEN legyen szíves elküldeni a megyei vezetőnek, hogy a véleményeket összesíthessék! (Minden megye vezetőjének neve és az ímél címe megtalálható a honlapunkon – www.koszoe.hu – a „KAPCSOLAT” fül alatt. A térképen a névre mutatva megjelenik a cím!)

Őszintén sajnáljuk, hogy ismét a karácsony meghitt családi ünnepének pótolhatatlan idejében vagyunk kénytelenek a rendelettervezetek véleményezését kérni, azonban úgy gondoljuk, kötelesek vagyunk az egyeztetés lehetőségét továbbítani minden szakértő számára, ha már a törvénykezés ezt az időszakot jelölte ki.

Reméljük, azért lesznek olyan lelkes kollégák, akik az ünnep mellett tudnak némi időt szakítani arra, hogy a rendelettervezeteket véleményezzék! Szíves segítségüket ezúton is köszönjük!

Az előterjesztéseket emailben elküldtük!

                                       Bella Tibor                                           Jurecz Emil

                                           elnök                                                   főtitkár

 

A véleményezésekhez szükséges rendeletek

A véleményezésekhez szükséges rendeletek


 Kedves Kollégák!

Többen jelezték, hogy a rendeletek véleményezéséhez szükségesek lennének az eredeti rendeletek. A két rendeletet az alábbi linken lehet megtalálni:100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR

Üdvözlettel:

Jurecz Emil

 

 

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek