koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete,áprilisban rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált.

A küldöttközgyűlés ideje: 2015. április24. (péntek) 1400 óra

Regisztrációs határidő: 2015. április 20. (hétfő)

Kérjük, hogy a regisztrációt az egyesület címére (kosze2010@gmail.com) és a megyei vezetőknek adják le!

Helyszín: Rákoscsabai Művelődési Ház (Csabaház)

Cím: 1171 Budapest, Péceli út 222.

Levezető elnök: Jurecz Emil főtitkár

Napirendi javaslat:

1330 – 1400 Érkezés, regisztráció
1400 – 1415 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők   megválasztása
1415 – 1430

Közhasznúsági beszámolót követő bírósági   levelek ismertetése

Előadó:   Bella Tibor elnök

1430 – 1530

Módosítások:

  1. Szervezeti   változások
  2. Polgári   törvénykönyvnek való megfelelés
  3. A   közhasznúságnak való megfelelés, a bíróság által visszaküldött levélben   megfogalmazott előírások alapján

Előadó: Bella Tibor elnök

1530 – 1600

A   módosítások elfogadása

Előadó: Bella Tibor elnök

1600 – 1630

Aktualitások

Előadó:   Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1630 – 1700 A   közgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1430 órára újabb küldött-közgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

További tájékoztatás:

Bella Tibor elnök; 20/32-62-031

Jurecz Emil főtitkár; 06-20/32-62-034

           

Kelt: Budapest, 2015. március 31.

           

Tisztelettel:

             Bella Tibor        Jurecz Emil

                       elnök               főtitkár

EMMI rendeletmódosítása az érettségi vizsga szabályairól

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

szóló előterjesztést.

Várjuk - különösen a középiskolai - szakértő kollégák véleményét.

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

Köszönjük a véleményeket!

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

„a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2015.(…) EMMI rendeletről szóló előterjesztés”-t.

Az előterjesztéssel kapcsolatban sok, értékes véleményt kaptunk, amelyet elküldtünk az államtitkárság részére.

Több kollégánk észrevette, hogy a módosítási javaslatban még mindig „munkaidő-kedvezménynek” nevezik a szakértők számára biztosított heti egy szakértői napot. Véleményezésünkben kiemeltük ezt a kérést. A közvéleményre való tekintettel kértük, hogy a szakértői napot ne nevezzék munkaidő-kedvezménynek, mert ez a nap nem kedvezmény, hanem a szakértő az intézményen kívül végez állami feladatot!

Ezúton is köszönjük minden kollégánknak, aki vette a fáradtságot, és elküldte javaslatait a rendeletmódosításról!

Az egyesület összegzett véleményét, amint a módosítás nyilvánossá válik, a honlapon közzétesszük.

Köszönettel:

                         Bella Tibor                               Jurecz Emil

                              elnök                                       főtitkár

Nőnapi köszöntő

nonap20151

Rendeletek véleményezése

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2015.(…) EMMI rendeletről szóló előterjesztést.

 

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek