koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Nyugdíjas pedagógusok számára pedagógus igazolvány igénylése

Több megkeresés is érkezett egyesületünkhöz a pedagógus igazolvány nyugdíjasok részére történő beszerzésével, kiváltásával kapcsolatban.

A kérések alapján több tankerülethez és intézményhez is fordultunk, de a válaszok azt mutatták, hogy az igénylés menetének értelmezése nem egyértelmű a fenntartóknál, illetve az intézményeknél. Ezért utána jártuk, az eljárás rendjének, és az igénylés menetének.

A nyugdíjas pedagógusok számára is lehetővé teszi a törvény, hogy pedagógus igazolványt igényeljenek.

Fontos: a pedagógus igazolvány nem automatikusan jár, hanem igényelni kell. Ezt az aktív pedagógusoknak az intézményük (igazgatója) igényli meg, a nyugdíjas pedagógusoknak saját maguknak kell eljárniuk.

A pedagógus igazolványra jogosultak körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 63. § (3) bekezdése szabályozza:

„(3) A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a hivatalnál. Az e munkakörökből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére az utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.

A törvény megjelölt mondata azonban félreértésre adhat okot, mert a munkáltató nem kezdeményezi a pedagógus igazolvány igénylését. A pontos leírást az Oktatási Hivatal honlapján: https://www.oktatas.hu/ találjuk.

Elérhetőségének lépései[1]: (A hivatkozások és az idézetek az Oktatási Hivatal honlapjáról származnak)

 • Klikkeljünk a https://www.oktatas.hu/ -ra. Megnyílik az Oktatási Hivatal honlapja.
 • A honlapon klikkeljünk a „köznevelés” fülre:

OH_1.jpg

 • Válasszuk a „Diák- és pedagógusigazolványok” fület (mindjárt az elején található) és klikkeljünk erre is!

OH_2.jpg

 • Ekkor megnyílik egy újabb fül, ebből válasszuk a „pedagógusigazolvány” fület:

OH_3.jpg

 • Itt újabb fül nyílik meg, ebből válasszuk a „nyugdíjas pedagógusok” fület és klikkeljünk rá!

OH_4.jpg

 • A megnyitott oldal részletesen tartalmazza, hogyan kell a nyugdíjas pedagógusoknak igazolványt igényelni.

OH_5.jpg

Jogszabályi hivatkozásban részletesen leírják a szabályozást:

„A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet határozza meg.” stb.

Kik vehetik igénybe a pedagógus igazolványt?

A Hivatal ezzel kapcsolatban részletes tájékoztató levelet adott ki, ez elolvasható az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/tajlevel_pedaigazolvany_koznev_2022_10_11.pdf

Továbbá tájékoztató leveleket találhatunk az igazolványról, a kipostázásról, valamint az igénylési funkció élesítéséről az alábbi linken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/tajek_levelek

Fontos:

„Az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül érvényes a pedagógusigazolvány.”

Az igényléshez fontos továbbá:

 • „Ha január 1. után került nyugállományba, akkor elegendő az oldal alján található Adatlap beküldése.
 • Ha január 1. előtt került nyugállományba, akkor az oldal alján található Adatlap mellé szükséges csatolni az utolsó köznevelési intézményében kiadott nyugdíjba helyezéssel kapcsolatos dokumentumot/dokumentumokat, amely lehetőség szerint tartalmazza a pedagógusigazolványra jogosító munkakör megnevezését is.”

A honlapon tájékoztatnak a kitöltés módjáról, a visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógusokra vonatkozó lehetőségekről, valamint a beküldés módjáról, az igazolvány aktiválásáról és az igénybe vehető pedagógus-, valamint a kereskedelmi kedvezményekről is. Ez utóbbit részletesen a https://pedig.hu/elfogadohelyek  felületen találhatjuk. Ebben – a teljesség igénye nélkül – üzletek, színházak, múzeumok, gyógyfürdők, szállodák, filmszínházak stb. – sokszor jelentős – kedvezményei találhatók, érdemes átnézni!

A tájékoztató végén letölthető a kitöltendő és beküldendő adatlap (Word és PDF formátumban), valamint – amennyiben szükséges – a meghatalmazás nyomtatvány is.

Reméljük, összefoglalónkkal segíteni tudtuk a pedagógus-, azon belül a nyugdíjas pedagógus – és szakértők igazolvány igénylését!

 

[1] A hivatkozások és az idézetek az Oktatási Hivatal honlapjáról származnak

Küldöttgyűlés 2023

ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, májusban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. Kérjük, az előzetesen meghirdetett időpontig regisztráljanak! Szavazati joggal csak a küldöttek rendelkeznek.

A küldöttgyűlés ideje: 2023. május 13. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Csekovszky Árpád Művelődési Ház

1172 Budapest, Hősök tere 9.

KEPKULDOTT.jpg

A küldöttgyűlésre itt lehet regisztrálni:

https://koszoe.hu/kuldott2023

A küldöttgyűlés meghívott vendége:

 

Előadó:

Az előadás témája

1.      

Kisfaludy László helyettes államtitkár

Változások a magyar köznevelésben

Levezető elnök: Jurecz Emil általános alelnök

Napirendi javaslat:

0900 - 1000

Érkezés, regisztráció

1000 – 1015

Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása

1015 – 1045

Kisfaludy László helyettes államtitkár előadása.

1045 – 1115

Elnöki beszámoló az elvégzett feladatokról, valamint a 2022. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Boldizsár Bertalan Gyula elnök

1115 – 1145

A szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új, 2023. év tagdíja

Előadó: Áldási Edit főtitkár

1145 – 1200

A felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Tihor Lászlóné a felügyelő bizottság elnöke

1200 – 1215

Az etikai bizottság beszámolója

Előadó: Dr. Ferschné Várnai Tímea az etikai bizottság elnöke

1215 – 1300

Szünet, büfé, kávé

1300 – 1400

Aktualitások

Előadó: Boldizsár Bertalan Gyula elnök, Áldási Edit főtitkár

1400 – 1430

A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén az idevonatkozó törvény szerint, a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1100 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: Budapest, 2023. április 10.

Tisztelettel:

Boldizsár Bertalan Gyula elnök                                                                        Áldási Edit   főtitkár

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Husvet udv 2023

Egri konferencia

Egri konferencia

2022. november 9.

9. szekció

A SZAKÉRTŐI MUNKA SEGÍTÉSE

Köznevelési Szakértők Egyesülete (KÖSZOE)

2022. november 8-10 között ismét megrendezésre került a SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, (Debrecen) által szervezett szakértői konferencia. Helyszíne – a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Béke szálloda felújítása miatt – ezúttal nem Hajdúszoboszlón, hanem Egerben, a Hunguest Hotel Eger & Park szállóban volt. További két helyszínen szerveztek még előadásokat: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és a Dobó István Vármúzeumban.

Egyesületünk az előzőévekhez hasonlóan, most is szívesen vállalt szekciót a konferencián. Örömmel üdvözöltük, hogy ezen a rendezvényen újból megmozdult a szakmai munka! Sajnos a Covid miatti kieső két év az egyesületünk munkáját is nagyon befolyásolta, mert a pandémia miatt minden közvetlen találkozással járó rendezvény, konferencia, szervezése tilos volt.

Bízunk benne, hogy ennek vége, s az egyesületi munka megújulhat. Így nagy reményekkel készültünk a konferenciára.

A szekció vezetését Jurecz Emil, általános alelnök látta el, s szervezte a szekcióban közreműködő előadók munkáját. A szekcióelőadás helyszíne: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum; 3300 Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet 319-es teremben volt. Az egyesület rendezvényére a legtöbb megyéből érkezett szakértő.

A Suliszervizzel történt korábbi egyeztetések alapján, a programot/előadásokat 4 részre terveztük:

 • A tanfelügyelet dokumentumainak koherenciája, az óralátogatás fontossága, szakmai szempontjai, továbbá szakértők részéről az egyesület felé történt felvetések.
 • Feladatok, változások, elvárások a szakértői munkában.
 • Fórum a szakértői munkáról.
 • Egy Tankerületi Központ (Ceglédi) tapasztalatainak bemutatása a „Van Kihez Fordulnod!” programról és egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe.

Az első előadás témája az elmúlt időszakban szakértők által felvetett, és megkeresések alapján lett összeállítva. A KÖSZOE felé többen jelezték, hogy a tanfelügyeletnél – de a minősítésnél is – eléggé személyfüggő a dokumentumok értelmezése, az óralátogatások szakmai megbeszélése, a dokumentumok, óralátogatás, interjúk összefüggéseinek értelmezése, felhasználása az értékeléshez. Ezen próbáltunk segíteni a szakmai normák áttekintésével. Ezért döntött úgy az egyesület vezetősége, hogy itt, ezen a konferencián is próbáljunk segíteni a szakértők munkáját ezen a területen is. A jövőre nézve pedig tervezzük, hogy ebben a fontos témában, 2023-tól képzést szervezünk szakértőknek, igazgatóknak, pedagógusoknak.

Az egri konferenciára – a KÖSZOE részéről – az előadást Virágné Nagy Éva alelnök készítette és tartotta, a tőle megszokott alapossággal. Az előadás címe: „A portfólió dokumentumainak koherenciája az iskolai dokumentumokkal, felhasználásuk az önértékelésnél, a tanfelügyeletnél, az óralátogatás szempontjainál – A szakértők által az egyesület felé jelzett felvetések elemzése”

Az előadás főbb részei:

 • A külső ellenőrzési rendszer rövid történeti áttekintése, a téma kibontásához.
 • A 2015 után megújuló külső ellenőrzés területei, eszközei módszerei. tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus ellenőrzés jelentősége.
 • A pedagógus ellenőrzés dokumentumai, azok összefüggései, koherenciái különös tekintettel a pedagógusi önértékelés eredményeire.
 • A helyszíni ellenőrzés lefolytatása, fontossága, az adatgyűjtés lényege, koherenciái. Az óra/foglalkozás látogatás komponenseinek elemzése, célszerű megfigyelési szempontok, tapasztalatok összegzése.
 • A pedagógus tanfelügyelet interjúi, lebonyolításuk, szerepük a pedagógusról szerzett, tapasztalatok, ismeretek összesítésében.

Éva

Első benyomások tükrözik-e a pedagógus által készített intézményi bemutatást, a pp-ben megfogalmazott adottságokat, helyzetleírást.

Helyszíni dokumentumellenőrzés: Feladata annak feltárása, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában:

 • Napló – tanmenet tanulói produktumok – pp – koherenciája
 • Csoportprofil jelentősége!

A második előadást is az előzőhöz hasonló indíttatással szerveztük meg. Több megkeresést kaptunk a változásokkal kapcsolatban.

E megkeresések alapján kértük fel a következő előadónkat, Marosi Katalin osztályvezető asszonyt (Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztálya), hogy tartson tájékoztatót a témában.

Az előadásának címe: „Aktuális feladatok, változások, elvárások a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői munkában”

Kati

Az Oktatási Hivatal a pilot időszakot követően 2015-től végzi a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezését és lebonyolítását, az eljárások teljesítésében résztvevő szakértők aktív és eredményes közreműködésével.

Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Pedagógusminősítési osztályának vezetője kezdetektől fogva aktív részese és feladatköréből adódóan szakmai támogatója a külső ellenőrzési folyamatoknak. Mostani előadásában

 • bemutatta a szakértői munkát befolyásoló tényezők hatását
 • a tanfelügyeleti munka segítése érdekében részletezte az értékelésben történt szakmai és informatikai változásokat
 • röviden bemutatta a komplex ellenőrzés jellemzőit
 • részletesen beszél a pedagógusminősítéssel kapcsolatos eredményekről

A harmadik szakasz: a szünet után fórumot tartottunk, amelyet Jurecz Emil általános alelnök moderált.

A szekciószakasz címe: Fórum pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői munkáról.

Tulajdonképpen a fórumnál is a korábbi két előadáshoz hasonló okok motiválták a szervezést. Folyamatosan, sok szakértői kérdést kaptunk a változásokkal és a szakértői munkával kapcsolatban. Az egyesülethez érkező kérések és az elmúlt időszak általunk szervezett fórumok, konferenciák bizonyították a téma fontosságát.

Nem titkolt cél volt azonban az sem, hogy a felmerülő problémákkal kapcsolatosan gyűjtsünk információkat. A korábbi évek folyamán, az ilyen fórumokon felszínre került problémák jelentős részét figyelembe vették a jogszabályok változtatásakor, így most is azt szeretnénk, hogy az itt felmerült javaslatok is beépüljenek a további törvény/rendelet módosításaiba.

Az egyesülethez előzetesen nagyon sok kérdés érkezett, ebből 33 kérdés közvetlenül a konferencia témáival volt kapcsolatos, és a helyszínen is sok kérdést tettek fel, illetve több hozzászólás is volt a témákkal, problémákkal kapcsolatban. Áldási Edit főtitkár a saját maga által összegyűjtött kérdéseket is ismertette a fórumon. Marosi Katalin osztályvezető asszony válaszolt a felvetésekre, és ígéretet tett arra, hogy az írásban hozzá eljuttatottakra is válaszolni fog.

Néhány kérdés az egyesülethez érkezettekből:

 • A szakértők utánpótlásának fontossága (miért éri meg szakértőnek lenni?)
 • Jön a kötelező minősítésre jelentkezés határideje, aki nem jelentkezik…?
 • Bérfeszültségek a 25 év alatti és feletti munkavállalóknál
 • Mit jelent a komplex tanfelügyeleti ellenőrzés?
 • Az országban évente hány intézményre vonatkozik?
 • Hány tanfelügyelő, mennyi ideig fogja végezni?
 • Melyek a komplex ellenőrzésre vonatkozó kiválasztás szempontjai?

Stb.

A negyedik előadást Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója tartotta.

Az előadás címe:

 • Van Kihez Fordulnod! program bemutatása – Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe
 • Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe

1. Van Kihez Fordulnod! program bemutatása

A pedagóguspálya lelki terhei nyilvánvalóak. Számos kutatás és vizsgálat bizonyítja, hogy az a személyiség, vagy az a személy, aki a személyiségével dolgozik, komoly terheknek és veszélyeknek van kitéve.

Gábor

 • VKF célja elsősorban azon intézmények mentálhigiénés támogatása, ahol az iskolai erőszak jelentősebb mértéket ölt, és ezért iskolaőrök alkalmazása vált szükségessé. Tágabb értelemben cél lehet az internetes zaklatás, a konfliktuskezelés megelőzésének és megoldásának támogatása, továbbá a pedagógusokat érő lelki terhek feldolgozásának támogatása.
 • A vkf.hu honlapon regisztráció nélkül elérhető minden érdeklődő számára egy „Tudástár”, mely az iskolai erőszak témakörében tartalmaz ismeretanyagot.
 • A vkf.hu honlapon regisztráló felhasználók ingyenesen, anonim módon vehetnek részt online mentálhigiénés tanácsadásban.
 • A vkf.hu honlapon helyszíni, az adott intézményben megvalósuló segítségnyújtás iránti igényt is benyújthatnak az intézményvezetők.

2. Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe

A tankerületi igazgató 2022 májusában egy 38 kérdésből álló kérdőívet töltetett ki a Ceglédi Tankerületi Központ 43 intézményének vezetőivel. A kérdőív – irányított SWOT segítségével – felmérte minden intézmény egyedi tulajdonságait a SWOT kontextusában, valamint az intézmény egyedi és a tankerület egészére vonatkozó problémáit.

A kérdőív másik fele azokra a változásokra kérdezett rá, amelyek érzékenyen érintették a pedagógustársadalmat (COVID-helyzet, pedagógushiány).

17,30-kor a végéhez ért a szekció programja.

Ezúton is köszönjük Virágné Nagy Éva KÖSZOE alelnök, Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztály osztályvezetője, valamint Fodor Gábor Ceglédi Tankerületi Igazgató tartalmas és értékes előadását.

Örülünk a résztvevők aktív közreműködésének, és köszönjük mindenkinek, hogy jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték szekciónkat!

 

Tájékoztatás

Kedves Kollégák!

2023. 03. 02-án megjelent a www.kormany.hu oldalán „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben” c. törvényjavaslat:

https://kormany.hu/dokumentumtar/koznev-fogl-jogall-es-egyes-kapcs-tvk-mod-mo-2023-evi-kozp-ktgvet-sz-tv-modos

Tekintettel arra, hogy a megadott határidő rövidesen lejár, amennyiben bárkinek véleménye, kiegészítése van, kérjük, hogy egyénileg véleményezze a tervezetet!

Egyben tájékoztatjuk a tagságot, hogy a törvényjavaslat véleményezésének címére levelet küldtünk, amelyben jeleztük, hogy az egyesületi vélemény kialakításához több időre van szükség a megadottnál. Ezért kértük, hogy ezt a több időt biztosítsák a jövőben az egyesület számára.

Elnökség

További cikkeink...