­

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Oldalunk átalakítás alatt áll. A tartalmak folyamatosan kerülnek feltöltésre! Szíves elnézésüket kérjük!

Egri konferencia

2022. november 9.

9. szekció

A SZAKÉRTŐI MUNKA SEGÍTÉSE

Köznevelési Szakértők Egyesülete (KÖSZOE)

2022. november 8-10 között ismét megrendezésre került a SULISZERVIZ Pedagógiai Intézet, a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda, (Debrecen) által szervezett szakértői konferencia. Helyszíne – a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Béke szálloda felújítása miatt – ezúttal nem Hajdúszoboszlón, hanem Egerben, a Hunguest Hotel Eger & Park szállóban volt. További két helyszínen szerveztek még előadásokat: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és a Dobó István Vármúzeumban.

Egyesületünk az előzőévekhez hasonlóan, most is szívesen vállalt szekciót a konferencián. Örömmel üdvözöltük, hogy ezen a rendezvényen újból megmozdult a szakmai munka! Sajnos a Covid miatti kieső két év az egyesületünk munkáját is nagyon befolyásolta, mert a pandémia miatt minden közvetlen találkozással járó rendezvény, konferencia, szervezése tilos volt.

Bízunk benne, hogy ennek vége, s az egyesületi munka megújulhat. Így nagy reményekkel készültünk a konferenciára.

A szekció vezetését Jurecz Emil, általános alelnök látta el, s szervezte a szekcióban közreműködő előadók munkáját. A szekcióelőadás helyszíne: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum; 3300 Eger, Eszterházy tér 1. II. emelet 319-es teremben volt. Az egyesület rendezvényére a legtöbb megyéből érkezett szakértő.

A Suliszervizzel történt korábbi egyeztetések alapján, a programot/előadásokat 4 részre terveztük:

 • A tanfelügyelet dokumentumainak koherenciája, az óralátogatás fontossága, szakmai szempontjai, továbbá szakértők részéről az egyesület felé történt felvetések.
 • Feladatok, változások, elvárások a szakértői munkában.
 • Fórum a szakértői munkáról.
 • Egy Tankerületi Központ (Ceglédi) tapasztalatainak bemutatása a „Van Kihez Fordulnod!” programról és egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe.

Az első előadás témája az elmúlt időszakban szakértők által felvetett, és megkeresések alapján lett összeállítva. A KÖSZOE felé többen jelezték, hogy a tanfelügyeletnél – de a minősítésnél is – eléggé személyfüggő a dokumentumok értelmezése, az óralátogatások szakmai megbeszélése, a dokumentumok, óralátogatás, interjúk összefüggéseinek értelmezése, felhasználása az értékeléshez. Ezen próbáltunk segíteni a szakmai normák áttekintésével. Ezért döntött úgy az egyesület vezetősége, hogy itt, ezen a konferencián is próbáljunk segíteni a szakértők munkáját ezen a területen is. A jövőre nézve pedig tervezzük, hogy ebben a fontos témában, 2023-tól képzést szervezünk szakértőknek, igazgatóknak, pedagógusoknak.

Az egri konferenciára – a KÖSZOE részéről – az előadást Virágné Nagy Éva alelnök készítette és tartotta, a tőle megszokott alapossággal. Az előadás címe: „A portfólió dokumentumainak koherenciája az iskolai dokumentumokkal, felhasználásuk az önértékelésnél, a tanfelügyeletnél, az óralátogatás szempontjainál – A szakértők által az egyesület felé jelzett felvetések elemzése”

Az előadás főbb részei:

 • A külső ellenőrzési rendszer rövid történeti áttekintése, a téma kibontásához.
 • A 2015 után megújuló külső ellenőrzés területei, eszközei módszerei. tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus ellenőrzés jelentősége.
 • A pedagógus ellenőrzés dokumentumai, azok összefüggései, koherenciái különös tekintettel a pedagógusi önértékelés eredményeire.
 • A helyszíni ellenőrzés lefolytatása, fontossága, az adatgyűjtés lényege, koherenciái. Az óra/foglalkozás látogatás komponenseinek elemzése, célszerű megfigyelési szempontok, tapasztalatok összegzése.
 • A pedagógus tanfelügyelet interjúi, lebonyolításuk, szerepük a pedagógusról szerzett, tapasztalatok, ismeretek összesítésében.

Éva

Első benyomások tükrözik-e a pedagógus által készített intézményi bemutatást, a pp-ben megfogalmazott adottságokat, helyzetleírást.

Helyszíni dokumentumellenőrzés: Feladata annak feltárása, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában:

 • Napló – tanmenet tanulói produktumok – pp – koherenciája
 • Csoportprofil jelentősége!

A második előadást is az előzőhöz hasonló indíttatással szerveztük meg. Több megkeresést kaptunk a változásokkal kapcsolatban.

E megkeresések alapján kértük fel a következő előadónkat, Marosi Katalin osztályvezető asszonyt (Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztálya), hogy tartson tájékoztatót a témában.

Az előadásának címe: „Aktuális feladatok, változások, elvárások a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői munkában”

Kati

Az Oktatási Hivatal a pilot időszakot követően 2015-től végzi a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezését és lebonyolítását, az eljárások teljesítésében résztvevő szakértők aktív és eredményes közreműködésével.

Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Pedagógusminősítési osztályának vezetője kezdetektől fogva aktív részese és feladatköréből adódóan szakmai támogatója a külső ellenőrzési folyamatoknak. Mostani előadásában

 • bemutatta a szakértői munkát befolyásoló tényezők hatását
 • a tanfelügyeleti munka segítése érdekében részletezte az értékelésben történt szakmai és informatikai változásokat
 • röviden bemutatta a komplex ellenőrzés jellemzőit
 • részletesen beszél a pedagógusminősítéssel kapcsolatos eredményekről

A harmadik szakasz: a szünet után fórumot tartottunk, amelyet Jurecz Emil általános alelnök moderált.

A szekciószakasz címe: Fórum pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértői munkáról.

Tulajdonképpen a fórumnál is a korábbi két előadáshoz hasonló okok motiválták a szervezést. Folyamatosan, sok szakértői kérdést kaptunk a változásokkal és a szakértői munkával kapcsolatban. Az egyesülethez érkező kérések és az elmúlt időszak általunk szervezett fórumok, konferenciák bizonyították a téma fontosságát.

Nem titkolt cél volt azonban az sem, hogy a felmerülő problémákkal kapcsolatosan gyűjtsünk információkat. A korábbi évek folyamán, az ilyen fórumokon felszínre került problémák jelentős részét figyelembe vették a jogszabályok változtatásakor, így most is azt szeretnénk, hogy az itt felmerült javaslatok is beépüljenek a további törvény/rendelet módosításaiba.

Az egyesülethez előzetesen nagyon sok kérdés érkezett, ebből 33 kérdés közvetlenül a konferencia témáival volt kapcsolatos, és a helyszínen is sok kérdést tettek fel, illetve több hozzászólás is volt a témákkal, problémákkal kapcsolatban. Áldási Edit főtitkár a saját maga által összegyűjtött kérdéseket is ismertette a fórumon. Marosi Katalin osztályvezető asszony válaszolt a felvetésekre, és ígéretet tett arra, hogy az írásban hozzá eljuttatottakra is válaszolni fog.

Néhány kérdés az egyesülethez érkezettekből:

 • A szakértők utánpótlásának fontossága (miért éri meg szakértőnek lenni?)
 • Jön a kötelező minősítésre jelentkezés határideje, aki nem jelentkezik…?
 • Bérfeszültségek a 25 év alatti és feletti munkavállalóknál
 • Mit jelent a komplex tanfelügyeleti ellenőrzés?
 • Az országban évente hány intézményre vonatkozik?
 • Hány tanfelügyelő, mennyi ideig fogja végezni?
 • Melyek a komplex ellenőrzésre vonatkozó kiválasztás szempontjai?

Stb.

A negyedik előadást Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója tartotta.

Az előadás címe:

 • Van Kihez Fordulnod! program bemutatása – Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe
 • Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe

1. Van Kihez Fordulnod! program bemutatása

A pedagóguspálya lelki terhei nyilvánvalóak. Számos kutatás és vizsgálat bizonyítja, hogy az a személyiség, vagy az a személy, aki a személyiségével dolgozik, komoly terheknek és veszélyeknek van kitéve.

Gábor

 • VKF célja elsősorban azon intézmények mentálhigiénés támogatása, ahol az iskolai erőszak jelentősebb mértéket ölt, és ezért iskolaőrök alkalmazása vált szükségessé. Tágabb értelemben cél lehet az internetes zaklatás, a konfliktuskezelés megelőzésének és megoldásának támogatása, továbbá a pedagógusokat érő lelki terhek feldolgozásának támogatása.
 • A vkf.hu honlapon regisztráció nélkül elérhető minden érdeklődő számára egy „Tudástár”, mely az iskolai erőszak témakörében tartalmaz ismeretanyagot.
 • A vkf.hu honlapon regisztráló felhasználók ingyenesen, anonim módon vehetnek részt online mentálhigiénés tanácsadásban.
 • A vkf.hu honlapon helyszíni, az adott intézményben megvalósuló segítségnyújtás iránti igényt is benyújthatnak az intézményvezetők.

2. Egy tankerület intézményeinek önértékelése és problématérképe

A tankerületi igazgató 2022 májusában egy 38 kérdésből álló kérdőívet töltetett ki a Ceglédi Tankerületi Központ 43 intézményének vezetőivel. A kérdőív – irányított SWOT segítségével – felmérte minden intézmény egyedi tulajdonságait a SWOT kontextusában, valamint az intézmény egyedi és a tankerület egészére vonatkozó problémáit.

A kérdőív másik fele azokra a változásokra kérdezett rá, amelyek érzékenyen érintették a pedagógustársadalmat (COVID-helyzet, pedagógushiány).

17,30-kor a végéhez ért a szekció programja.

Ezúton is köszönjük Virágné Nagy Éva KÖSZOE alelnök, Marosi Katalin, az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Pedagógusminősítési Osztály osztályvezetője, valamint Fodor Gábor Ceglédi Tankerületi Igazgató tartalmas és értékes előadását.

Örülünk a résztvevők aktív közreműködésének, és köszönjük mindenkinek, hogy jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték szekciónkat!

 

­