­

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Oldalunk átalakítás alatt áll. A tartalmak folyamatosan kerülnek feltöltésre! Szíves elnézésüket kérjük!

2022. április 23-án szombaton tartotta egyesületünk az évi rendes közgyűlését, a budapesti Gregor József Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában.

Elnökség 2015 2022

A közgyűlés meghívott vendége Kisfaludy László helyettes államtitkár volt, aki előadásában a magyar köznevelés várható fejlesztéseiről tartott tájékoztatást.

Az előadást követően Bella Tibor elnök az elmúlt két évben elvégzett feladatokról tartott beszámolót, melyben kitért arra is, hogy az egyesület munkáját nagyon hátrányosan érintette az elmúlt, hosszú időn át tartó pandémia. Az elnök úr beszámolóját követően Jurecz Emil főtitkár a szervezetfejlesztésről, a tagdíjakról, Áldási Edit a felügyelő bizottság elnöke az egyesület ellenőrzéséről, Jakab Tamás pedig az etikai bizottság munkájáról tartották meg beszámolójukat.

A beszámolók után a megalakult a választási bizottság. Tagjai: Béres Károlyné elnök, továbbá Molnár Anna és Spaitsné Rónaszéki Mária voltak.

Béres Károlyné ismertette a választás menetét, a jelölteket, akiket a közgyűlés elfogadott.

A választás titkos szavazással történt. Ennek eredménye:

Elnökség:

Elnök           Boldizsár Bertalan Gyula

Főtitkár        Áldási Edit

Ált. alelnök  Jurecz Emil

Alelnök        Koháry Orsolya

Alelnök        Virágné Nagy Éva

Felügyelő Bizottság:

Elnök           Tihor Lászlóné

Tagok:         Kundakker Ferencné

                    Márkus Lászlóné

Etikai Bizottság:

Elnök           Dr. Ferschné Várnai Timea

Tagok:         Jakab Tamás

                    Nagyné Vánkay Erika Katalin

A választást követően Boldizsár Bertalan Gyula elnök megköszönte a bizalmat, méltatta és megköszönte a korábbi elnökség munkáját, majd a közgyűlés lezárult.

A jegyzőkönyvet Nagyné Szabó Etelka vezette, a hitelesítők voltak: Márkus Lászlóné és Virágné Nagy Éva.

Elnökség 2022

­