koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tervezetének véleményezése

Kedves Kollégák!

 

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

 

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

 

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

Küldöttgyűlés 2015.05.09.

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete,májusban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált.

A küldöttgyűlés ideje: 2015május09. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Csabaház (Rákoscsabai Művelődési Ház)

Cím: 1171 Budapest, Péceli út 222.

Levezető elnök: Tóth Géza

Napirendi javaslat:

0900 - 1000 Érkezés,   regisztráció
1000 – 1015 Jegyzőkönyvvezető,   hitelesítők megválasztása
1015 – 1045

Beszámoló   az elvégzett feladatokról, a 2014. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Bella Tibor elnök

1045 – 1115

A   szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új, 2015. év   tagdíja

Előadó: Jurecz   Emil főtitkár

1115 – 1130

Az   ellenőrző bizottság beszámolója

Előadó: Somodiné   Hajdú Éva elnök

1130 – 1145

Az   etikai bizottság beszámolója

Előadó: Jakab Tamás elnök

1145 – 1215 Szünet,   büfé, kávé
1215 – 1300

Tisztújítás, Választási Bizottság   megválasztása

Előadó: Bella   Tibor elnök

1300 – 1315

Jelöltállítás

Előadó: Koháry Orsolya Választási Bizottság elnöke

1315 – 1430

Szavazás, a szavazatok   összeszámlálása, eredményhirdetés

Előadó: Koháry Orsolya Választási Bizottság elnöke

1430 – 1500

Aktualitások

Előadó: Bella Tibor elnök, Jurecz   Emil főtitkár

1500 – 1515 A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1030 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

További tájékoztatás:

Bella Tibor elnök; 20/326-2031;

Jurecz Emil főtitkár; 20/326-2034;

mail: kosze2010@gmail.com

Kelt: Budapest, 2015április21.

Tisztelettel:

          Bella Tibor                                                             Jurecz Emil

               elnök                                                                      főtitkár

Rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete,áprilisban rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált.

A küldöttközgyűlés ideje: 2015. április24. (péntek) 1400 óra

Regisztrációs határidő: 2015. április 20. (hétfő)

Kérjük, hogy a regisztrációt az egyesület címére (kosze2010@gmail.com) és a megyei vezetőknek adják le!

Helyszín: Rákoscsabai Művelődési Ház (Csabaház)

Cím: 1171 Budapest, Péceli út 222.

Levezető elnök: Jurecz Emil főtitkár

Napirendi javaslat:

1330 – 1400 Érkezés, regisztráció
1400 – 1415 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők   megválasztása
1415 – 1430

Közhasznúsági beszámolót követő bírósági   levelek ismertetése

Előadó:   Bella Tibor elnök

1430 – 1530

Módosítások:

  1. Szervezeti   változások
  2. Polgári   törvénykönyvnek való megfelelés
  3. A   közhasznúságnak való megfelelés, a bíróság által visszaküldött levélben   megfogalmazott előírások alapján

Előadó: Bella Tibor elnök

1530 – 1600

A   módosítások elfogadása

Előadó: Bella Tibor elnök

1600 – 1630

Aktualitások

Előadó:   Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1630 – 1700 A   közgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1430 órára újabb küldött-közgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

További tájékoztatás:

Bella Tibor elnök; 20/32-62-031

Jurecz Emil főtitkár; 06-20/32-62-034

           

Kelt: Budapest, 2015. március 31.

           

Tisztelettel:

             Bella Tibor        Jurecz Emil

                       elnök               főtitkár

Húsvéti üdvözlet 2015

udvozlet

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek