koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Főtitkár Úr!

Problémafelvetésükkel kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint:

37. § (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. § (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus

  1. a)gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén,
  2. b)próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1-jén

a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra.

A fenti eljárás keretében Mesterpedagógus fokozatba sorolt pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéről, illetve feladatairól a Rendelet a következőket mondja ki:

4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

  1. a)heti tizennyolc óránál,
  2. b)óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
  3. c)vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá, tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Mindezek alapján:

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói képzésen, vagy az Oktatási Hivatal által szervezett, tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői képzésen, valamint a próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett kollégát

2015. január elsejével Mesterpedagógus fokozatba kell besorolni.

A Mesterpedagógus fokozatba besorolt kollégák esetében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő nem lehet több heti 18 (25; 10; 22) óránál, illetve tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. A kötött munkaidővel összefüggésben a jogszabály nem rendelkezik konkrét munkaidő-csökkentésről, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19.§ (3) bekezdésében előírt, az arányos és egyenletes feladatelosztás előírásának betartására, valamint arra, hogy a pedagógus munkaidejének húsz százalékáról maga jogosult dönteni.

A Rendelet 11.§ (3) bekezdésében foglaltak és az EMMI korábbi tájékoztatója alapján szakértői napként a kedd vagy a csütörtök vagy a péntek, szaktanácsadói napként a hét legalkalmasabb munkanapja jelölhető meg (a szaktanácsadók napjának KIR SZNY-ben történő megjelölésének lehetőségéről az Oktatási Hivatal hamarosan tájékoztatja az intézményeket).

Javaslataikat köszönjük, a 326/2013-as kormányrendelet soron következő, várhatóan 2015. első félévében sorra kerülő módosítása során figyelembe vesszük Önök véleményét is és természetesen nyitottak vagyunk az Egyesülettel való egyeztetésre a kérdésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Megérkezett az EMMI válasza a 32 órás munkaidő beosztás értelmezésére